VII Jornada de Recerca, Docència I Gestió Clínica en COT

Seu
Hotel QGAT Vallès

Sant Cugat del Vallès, 31 de març de 2017