XXVII JORNADA D’ACTUALITZACIÓ EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ

Duració
10 hores lectives

Inscripció
Socis SCMFiR fins el 12/02/2017: 120
Socis SCMFiR des del 13/02/2017: 130
Residents fins el 12/02/2017: 100
Residents des del 13/02/2017: 110
No socis fins el 12/02/2017: 160
No socis des del 13/02/2017: 170
(iva inclòs)

Acreditació Científica
Sol·licitada

Disponible el programa preliminar de la jornada. Feu clic aquí per a descarregar-lo